Popis rolí odpovědnosti realizačního týmu MAP II

Dokument ke stažení zde

Agregovaný popis potřeb škol Prahy 7

Dokument ke stažení zde

Revize SWOT 3 analýzy MAP II

Dokument ke stažení zde

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod Praha 7 včetně investičních priorit

Dokument ke stažení zde

Komunikační plán MAP II

Dokument ke stažení zde

Evaluační plán – vstupní zpráva MAP II

Dokument ke stažení zde

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II za období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Dokument ke stažení zde

Závěrečná zpráva z fokusních skupin s rodiči

Závěrečná zpráva z fokusních skupin

Dokument ke stažení zde

Demografická studie správního obvodu Praha 7

Dokument ke stažení zde

Monitoring naplňování priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2023
Sekundární analýza ve vztahu k základnímu vzdělávání
Vyhodnocení MAP I – základní školy

Dokument ke stažení zde

Monitoring naplňování priorit a cílů Strategického rámce MAP do roku 2023
Sekundární analýza ve vztahu k předškolnímu vzdělávání
Vyhodnocení MAP I – mateřské školy

Dokument ke stažení zde

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II za období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021

Dokument ke stažení zde

Závěrečná zpráva z fokusních skupin s rodiči žáků základních škol MČ Praha 7

Dokument ke stažení zde

Metodika práce s dětmi a žáky z Ukrajiny v adaptačních skupinách zřízených při MŠ a ZŠ městské části Praha 7

Dokument v češtině ke stažení zde

Dokument v ukrajinštině ke stažení zde

Fokusní skupina s rodiči dětí a žáků MŠ a ZŠ na téma začleňování ukrajinských dětí do škol v Praze 7

Zápis zde

Aktualizovaný agregovaný popis potřeb škol Prahy 7 – II

Dokument ke stažení zde

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II za období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Dokument ke stažení zde

Strategický rámec MAP do roku 2023 (aktualizace srpen 2022)

Dokument ke stažení zde