Řídicí výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. V čele ŘV stojí předseda, který je volen na prvním zasedání. ŘV si definuje vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Seznam členů ŘV k 5. 11. 2020 zde

Seznam členů ŘV k 11. 11. 2021 zde

Jednací řád ŘV, aktualizace listopad 2020 zde

Statut ŘV zde

1. zasedání 23. 10. 2019

Pozvánka

Zápis

Prezentace

2. zasedání 23. 1. 2020

Pozvánka

Zápis

Prezentace

3. zasedání 5. 11. 2020

Pozvánka

Zápis

Prezentace

Prezentace demografické studie

4. zasedání 21. 1. 2021

Pozvánka

Zápis

Prezentace

5. zasedání – zrušeno

6. zasedání 11. 11. 2021

Pozvánka

Zápis

Prezentace