Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro vedení škol