Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Jana Skalková


Pracovní skupina pro financování

Hana Rosůlková


Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka

Radovana Tesárková


Pracovní skupina pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka

Lukáš Kubín


Pracovní skupina provedení škol