Jednou z významných výhod spolku rodičů jako právnické osoby je možnost žádat o dotace. 

Přehled dotací pravidelně aktualizuje MAP v tzv. Dotačním zpravodaji: https://www.map2praha7.cz/dotacni-bulletiny-map/. Pro pravidelný  e-mailový odběr stačí nahlásit se paní Růžičkové na RuzickovaR@Praha7.cz

MČ P7 nabízí dotace v kategoriích: bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí. V oblasti školství je jednou z podporovaných aktivit právě: „Podpora rozvoje a aktivit mateřských center a rodičovských spolků při MŠ a ZŠ Prahy 7“.

Je možnost žádat o programové (1x za rok) či individuální dotace (v průběhu celého roku).

 Více zde:  https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/programove-dotace/obecne-programove-dotace/ a https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/

Konzultace ke grantovým záměrům rodičovských spolků nabízí vedoucí oddělení vzdělávání, Lucie Černá (CernaL@Praha7.cz, tel.: 608 299 369)