Spolky rodičů vznikají za účelem zlepšení podmínek dětí ve škole. Pomáhají zejména materiálně. Jako jiná řádně registrovaná občanská sdružení mají své stanovy, účetnictví a další dokumentaci.

Jak založit spolek rodičů – 3 kroky
Konzultaci k založení spolku nabízí Tereza Rafoth (rafotht@Praha7.cz). 

1. K založení spolku je potřeba alespoň tří osob. Spolek lze založit shodou zakladatelů o obsahu stanov nebo přijetím stanov na ustavující schůzi.

2. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vedou krajské soudy. Pro spolky registrované v Praze vede spolkový rejstřík Městský soud Praha, Slezská 2000/9, 120 00 Praha, email: OR@msoud.pha.justice.cz, tel: 224 172 111, datová schránka: snkabbm

3. K úspěšnému zápisu do spolkového rejstříku je třeba přiložit následující dokumenty: 

• 01: Zápis z ustavující členské schůze, případně zápis o tom, že se zakladatelé shodli na stanovách a na statutárním orgánu. K zápisu je vhodné doložit i pozvánku na ustavující schůzi. Vzorový dokument

• 02: Stanovy (Pro inspiraci je možné využít např. stanovy jiných spolků, které bývají dostupné přes webové stránky spolků samotných). Vzorový dokument

• 03: Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku (úředně ověřený podpis) Vzorový dokument

• 04: Souhlas ředitele ZŠ (doporučujeme) Vzorový dokument

• 05: Souhlas a čestné prohlášení statutárního orgánu (úředně ověřený podpis) Vzorový dokument

• Elektronický formulář – https://or.justice.cz/ias/ui/podani (úředně ověřený podpis) 

Po podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku soud spolek zapíše do pěti pracovních dnů, nebo vydá usnesení, ve kterém vyzve k doplnění případně scházejících dokumentů. Po doplnění soud spolek zapíše nebo o návrhu rozhodne do pěti pracovních dnů. Pokud soud do třiceti dnů nezašle rozhodnutí o zápisu či odmítnutí tak platí, že spolek je platně zapsán třicátým dnem od podání návrhu.