Dobrá škola pro všechny, lektor Tomáš Hruda, 16. 9. 2020

Změna financování regionálního školství, lektorka Věra Jakoubková, 19. 9. 2019

Supervize ve škole, lektor Miloslav Čedík, 18. 11. 2019

GDPR ve školkách a školách Prahy 7, lektor Václav Jakoubek, 19. 11. 2019

Strategické plánování jako podpora rozvoje ZŠ a MŠ v Praze 7, lektor František Eliáš, 5. 2. 2020

Žákovské parlamenty, lektor Tomáš Hazlbauer,12. 2. 2020

Vybrané řečové poruchy ovlivňující (nejen) vzdělávání, lektorka Andrea Schmalzová, 20. 2. 2020

Kariérové poradenství v základních školách, lektor Jiří Sixta, 4. 3. 2020

Prevence syndromu vyhoření I, lektorka Eva Smejkalová, 5. 3. 2020

Školská sociální práce, lektorka Markéta Tutterová, 9. 3. 2020

Správní řízení ve školách, příprava na kontrolu ČŠI, lektorka Monika Puškinová, 12. 10. 2020

Zástupce ředitele školy, lektor Václav Trojan, 12. 3. 2020

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy, lektorka Jaroslava Budíková, 23. 6. 2020

Rozvoj schopností dítěte předškolního věku, lektorka Mgr. Jiřina Bednářová, 26. – 28. 8. 2020

Vývojová dysfázie a možnosti náprav, lektorka Andrea Schmalzová, 24. 9. 2020

Řešení konfliktů a výchova k toleranci předškolních dětí, lektor Jiří Sixta, 29. 10. 2020

Komunikace s rodiči v koronakrizi i mimo ni aneb Jak se z toho nezbláznit, lektorka Eva Burdová, 12. 11. 2020

Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele podle judikatury Nejvyššího soudu, lektorka Michaela Kuběnová, 24. 11. 2020

Klima třídy a budování pozitivních vztahů, lektor Jiří Sixta, 19. 1. 2021

Emoční inteligence a její využití v základní škole, lektor Jiří Sixta, 22. 1. 2021

Manipulace, lektor Jiří Sixta, 17. 2 2021

Ředitel koučem, lektoři Akademie Libchavy, 18. 2. 2021

Řízení školy online, lektoři týmu ŘŠ, 22. 2. 2021

Fundraising pro školy, lektor Jan Kroupa, 16. 3. 2021

Rozvíjení klíčových kompetencí dětí dle jejich specifických potřeb, lektor Jiří Sixta, 16. 3. 2021

Diferencovaná výuka se zaměřením na 1. stupeň, lektorka Lenka Ondráčková, 23. 3. 2021

Diferencovaná výuka se zaměřením na 2. stupeň, lektorka Lenka Ondráčková, 24. 3. 2021

Fit (home) office, lektorky Fitgee, 7. 4. 2021

Zdravá výživa dětí, lektorky Zdravá 5, 8. 4. 2021

Badatelská výuka napříč předměty, lektoři Monika Olšáková a Tomáš Chrobák, 30. 4. 2021

Stres a syndrom vyhoření, lektorky Nevypusť duši, 6. 5. 2021

Potřeby a motivace v učitelské práci, lektorky Nevypusť duši, 31. 5. 2021

Zavádění formativního hodnocení, lektor Michal Ország, 19. 10. 2021

Mozek v pohybu, lektorka Katarína Železná, 9. 11. 2021

Respirační onemocnění v MŠ, lektorka Pavlína Miltová, 14. 12. 2021

Bezpečnost škol a školských zařízení, lektor Pavel Reich, 7. 4. 2022

Příprava na krizové události, lektor Aleš Přichystal, 26. 4. 2022

Mediální komunikace škol, lektor Tomáš Vokuš, 26. 5. 2022