Pro naplnění cílů projektu MAP II bylo sestaveno šest pracovních skupin (dále PS) složených z ředitelů, pedagogů, a dalších aktérů ve vzdělávání. Pracovní skupinu vede garant.

Jedná se o:

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu u každého žáka více zde

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu u každého žáka více zde

PS pro předškolní vzdělávání více zde

PS pro rovné příležitosti více zde

PS pro výuku cizích jazyků více zde

PS pro financování více zde

Členové pracovních skupin se pravidelně scházejí, aby definovali a navrhovali řešení potřeb základních a mateřských škol i organizací neformálního vzdělávání. Důležitým aspektem činnosti pracovních skupin je posílení spolupráce a kooperace mezi těmito subjekty.