Obsahem práce PS je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG/MG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka při začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG/MG a rozvojem potenciálu každého žáka
  • podíl na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8 Místní akční plánování
  • projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity A 1.8 Místní akční plánování
  • spolupráce s PS pro financování zejména při identifikaci a získání finančních zdrojů na realizaci aktivit škol a společných aktivit v oblasti ČG/MG a také za účelem zajištění udržitelnosti naplánovaných aktivit a procesů směřujících k posunu v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti
  • identifikace místních lídrů/expertů a jejich zapojení do práce PS a dalších aktivit v území, zapojování lídrů z jiných platforem, regionů, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory nebo jsou zapojeny do realizace jiných projektů a mohou být lídry v dané problematice.

 

Členové pracovní skupiny k 1. 10. 2022

Radovana Tesárková, garantka PS, ZUŠ, DS Ty-já-tr, z.s

Barbora Soukupová, ZŠ Korunovační

Klára Ročková, ZŠ Strossmayerovo náměstí

Michaela Eklová, FZŠ Na Výšinách

Daniel Pražák, ZŠ Strossmayerovo náměstí