Radovana Tesárkovád. s. Ty-já-tr, Základní umělecká škola Praha 7
Barbora Soukupováučitelka ZŠ Korunovační, Praha 7
Klára Ročkováučitelka ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7
Michaela Eklováředitelka FMŠ Na Výšinách, Praha 7
Daniel Pražákučitel ZŠ Strossmayerovo náměstí , Praha 7
  1. setkání: 24. 11. 2022, Pozvánka, Zápis
  2. setkání: 21. 2. 2023, Pozvánka

Obsahem práce této PS je zejména:

✔ výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG/MG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka při začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG/MG a rozvojem potenciálu každého žáka

✔ podíl na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP 

✔ projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity Místní akční plánování

✔ spolupráce s PS pro financování zejména při identifikaci a získání finančních zdrojů na realizaci aktivit škol a společných aktivit v oblasti ČG/MG a také za účelem zajištění udržitelnosti naplánovaných aktivit a procesů směřujících k posunu v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti

✔ identifikace místních lídrů/expertů a jejich zapojení do práce PS a dalších aktivit v území, zapojování lídrů z jiných platforem, regionů, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory nebo jsou zapojeny do realizace jiných projektů a mohou být lídry v dané problematice.