„MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7“

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/17_047/0011690

Zahájení projektu: 1. srpna 2019

Ukončení projektu: 31. července 2022

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Hlavním cílem projektu je další rozvoj spolupráce škol, zřizovatelů, rodičů a dalších aktérů ve vzdělávání v území za účelem zlepšení a rozvoje kvality inkluzivního vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Městské části Praha 7 a Troja. V rámci projektu, který navazuje na projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání I – správní obvod Praha 7“ (MAP I), budou realizovány kroky a aktivity stanovené v MAP I a identifikované v rámci přípravy projektu MAP II.

Projekt rozlišuje při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce s veřejností:

Jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo všechny tyto části.

Výstupy projektu