Lukáš Kubínučitel Ekoškolka Rozárka
Linda Kovářováředitelka MŠ Nad Štolou, Praha 7
Alena Havlíčkováučitelka MŠ U Uranie, Praha 7
Petra Tabákováředitelka KMŠ sv. Klimenta, Praha 7
Daniel Pražákučitel ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7
  1. setkání: 10. 11. 2022, Pozvánka, Zápis
  2. setkání: 6. 3. 2023, Pozvánka, Zápis

Obsahem práce této PS je zejména:

✔ podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů

✔ rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti v území tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

✔ výměna zkušeností a odborných znalostí o pomůckách, postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (pregramotnosti).

✔ spolupráce s pracovní skupinou pro financování