Primárním cílem projektu MAP III v území Prahy 7 je pokračování a další rozvoj aktivit započatých v rámci MAP I a II. Konkrétně je cílem realizace MAP III nadále zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území MČ P7 prostřednictvím podpory spolupráce škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání. Tento cíl bude naplňován efektivnější vzájemnou komunikací, společným informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.