Hana Rosůlkováodbor vzdělávání a projektového řízení MČ Praha 7
Bohumil Kettnerředitel FZŠ Umělecká, Praha 7
František Radaředitel ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7
Soňa Hradeckávedoucí odboru vzdělávání a projektového řízení MČ Praha 7
Michaela Královávedoucí oddělení projektového řízení MČ Praha 7
  1. setkání: 9. 11. 2022, Pozvánka, Zápis
  2. setkání: 16. 2. 2023, Pozvánka, Zápis

Obsahem práce této PS je zejména:

✔ plánování nákladů spojených s financováním aktivit

✔ identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období

✔ doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.)

✔ podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu

✔ návrhy systémových opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.