Do činnosti této pracovní skupiny jsou zapojeni vedoucí pracovníci a pedagogové mateřských škol a experti na danou problematiku. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je pracovní skupina zaměřena. Členové skupiny předškolní vzdělávání se setkávají nejméně 4x ročně.

Členové PS k datu 21. 1. 2021

PaeDr. Věra Jakoubková Garant PS, OSVČ, emeritní ředitelka MŠ
Mgr. Daniel Pražák Učitel ZŠ Strossmayerovo nám. P7
Mgr. Michaela Eklová Ředitelka MŠ Na Výšinách, P7
Mgr. Marie Kováčová Ředitelka KMŠ Praha 7
Lucie Patočková Učitelka PT, ZŠ Tusarova, P7
Činnost PS
Aktualizace analytické části (projedná výstupy závěrečné evaluace předchozího projektu MAP, navrhne  opatření ke zlepšení, zpracuje a projedná další aktualizované /nové analytické vstupy).
Aktualizace strategické části – tvorba akčních plánů (návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol a jejich postupné zpracování).
Identifikace místních lídrů a jejich zapojení do činnosti pracovní skupiny a na budování znalostních kapacit v oblasti (návrhy seminářů, workshopů pro pedagogy MŠ).
Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání u dětí předškolního věku
Problematika inkluzivního vzdělávání a začlenění dětí s potřebou podpůrných opatření do hlavního     vzdělávacího proudu či možnostem usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy (workshopy, přednášky pro pedagogy či rodiče).
Stěžejní témata: kapacita MŠ a podmínky práce pedagogů, vytvoření fungující platformy pedagogů MŠ v oblasti vedoucí k předávání zkušeností a dobré praxe formou pravidelných setkávání, práce s dětmi s OMJ, edukace rodičů, sdílení odborníci (logoped, specped atd.)
PS spolupracuje s PS pro financování a ostatními.
Výstupy z činnosti PS
Aktualizovaná analytická, strategická část a vytvořený Akční plán do roku 2023.
Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam)
Realizované semináře a workshopy pro pedagogické pracovníky, rodiče a veřejnost
Doklady o činnosti PS
Ve zprávách o realizaci se budou dokládat:
Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání
Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol
Prezenční listiny a pozvánky ze seminářů/workshopů

1. setkání 24. 10. 2019

Pozvánka

Zápis

2. setkání 16. 1. 2020

Pozvánka

Zápis

3. setkání 7. 10. 2020

Pozvánka

 Zápis

4. setkání 20. 1. 2021

Pozvánka

Zápis

5. setkání 24. 3. 2021

Pozvánka

Zápis

6. setkání 19. 5. 2021

Pozvánka

Zápis

7. setkání 20. 10. 2021

Pozvánka

Zápis

8. setkání 2. 3. 2022

Pozvánka

Zápis