Radka Václavíkovázástupkyně ředitele školy, ZŠ Korunovační, Praha 7
Martin Provazníkzástupce ředitele školy, ZŠ Strossmayerovo nám. Praha 7
Iva Piherovázástupkyně ředitele školy, ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7
Kateřina Šrámkovázástupkyně ředitelky školy, ZŠ Trojská, Praha – Troja
Andrea Dvořákovázástupkyně ředitelky školy, MŠ U Uranie, Praha 7
  1. setkání: 21. 11. 2022, Pozvánka, Zápis
  2. setkání: 27. 2. 2023, Pozvánka

Pracovní skupina je v podstatě platformou pro setkávání zástupců ředitelů základních a mateřských škol, určena pro vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.