Hlavní manažerka projektu, finanční manažerka

Odborná garantka komunikace, metodička pracovních skupin, manažerka projektu-administrátorka

Odborná garantka Strategického plánování, odborná garantka Podpory plánování a znalostních kapacit, garantka implementace, koordinátorka aktivit implementace MŠ a ZŠ​

Odborná garantka evaluace a monitoringu