Hlavní manažer procesu rozvoje a aktualizace MAP

Odborný garant komunikace a konzultačního procesu MAP, metodik pracovních skupin

Odborný garant podpory škol v plánování a procesu MAP

Odborný garant evaluace procesu MAP