Komunikační plán MAP III

Strategický rámec MAP do roku 2023 (aktualizace srpen 2022)

Agregovaný popis potřeb škol Prahy 7

Aktualizovaný agregovaný popis potřeb škol Prahy 7

Metodika práce s dětmi a žáky z Ukrajiny v adaptačních skupinách zřízených při MŠ a ZŠ městské části Praha 7

Informační příručka Mateřské a základní školy na území správního obvodu Praha 7

Začleňování ukrajinských dětí a žáků do mateřských a základních škol Prahy 7

Všechny dokumenty z předchozího projektu najdete zde