Od vypuknutí válečného konfliktu, kdy dne 24. 2. 2022 vojska Ruské federace napadla území Ukrajiny a vyvolala tak rozsáhlou vlnu uprchlictví, čelí Česká republika potřebě pomoci těmto rodinám, tvořeným především matkami, dětmi a seniory, s cílem, mimo jiné, začlenit je do české společnosti.

Tato situace s sebou přinesla nejen nebývalou vlnu solidarity, ale také otázky, jakým způsobem bude integrace probíhat.

RT MAP shrnul postupy a zkušenosti a doporučení do studie, kterou si můžete přečíst zde

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.