Komunikační plán vznikl v rámci povinné podaktivity projektu 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu dle metodiky Postupy MAP II. Komunikační plán popisuje, jakým způsobem jsou široké veřejnosti
poskytovány informace o MAP, jeho aktivitách a výstupech.