Prosíme paní učitelky a pány učitele o osvětu.

Pozvánku do Zastupka naleznete zde.

V říjnu 2019 zahájilo svou činnost Zastupitelstvo mladých, které navazuje na dosavadní projekt Studentského zastupitelstva a studentského starosty Prahy 7. Žáci a studenti základních a středních škol si zde vyzkouší přebírat občanskou aktivitu a odpovědnost. Zastupitelstvo pořádá různé kulturní, sportovní, komunitní a vzdělávací akce, které si studenti sami vymyslí a zrealizují za pomoci zkušených koordinátorů. Mladí lidé tak získávají řadu zkušeností – s prací v týmu, s prosazováním vlastních názorů, respektem k názorům ostatních, uměním kompromisu a dosahování společných výsledků. V delším časovém horizontu je cílem projektu otevírat rovnocenný dialog mezi mladými lidmi a vedením městské části. 

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.