Jak probíhá spolupráce škol, OSPOD a dalších aktérů? Co školy potřebují vědět a znát, aby co nejúčinněji pomohly ohroženým dětem? Kdy se vlastně můžeme a kdy musíme na OSPOD obrátit? V čem nám mohou pomoci další instituce?

Tyto a další otázky zaznívaly na setkání u „kulatého stolu“ dne 16. 9. 2021, který v zastupitelském sále radnice městské části Praha 7 zorganizoval ve spolupráci s dalšími odbory projekt MAP II Praha 7.

Cílem bylo především otevření tématu meziresortní spolupráce mezi zástupci škol, orgánu sociálně právní ochrany dětí a dalšími aktéry – institucemi, jejichž posláním je pomáhat znevýhodněným a ohroženým dětem, a také seznámení s připravovaným projektem, který bude mimo jiné pilotovat sociální práci ve školách Prahy 7.

„Cílem našeho projektu je pomoci školám zorientovat se ve spletité síti možností poskytnutí cílené podpory dětem a rodinám, které pomoc potřebují. Poskytnutí komplexní péče a nasměrování k vyřešení složité rodinné situace, ať už se jedná o nedostatek financí, neuspořádané vztahy v rodině, výchovné problémy či potíže s bydlením bývá základem pro zvládnutí situace, která se mnohdy školám vymyká z rukou, pokud řeší pouze její důsledek – špatný prospěch či chování dítěte.“, říká Hana Šišková, radní pro vzdělávání Městské části Praha 7.

Setkání, kterého se mimo jiných hostů zúčastnila Kristýna Jůzová Kotalová z Ministerstva práce a sociálních věcí, David Beňák z Agentury pro sociální začleňování či Lenka Průšová z Národního pedagogického institutu proběhlo formou řízené diskuze nad specifiky a dilematy, které řeší pracovníci škol a OSPOD při práci s ohroženými dětmi.

Téměř všechny školy se snaží problémové situace dětí ve spolupráci s rodinou dítěte komunikovat v rámci svých kompetencí, přicházejí však situace, kdy se bez pomoci zvenčí neobejdou.  V průběhu setkání se vytvořil otevřený prostor pro vzájemnou diskusi, kde si zástupci škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyjasnili, v jakých konkrétních případech a jakou formou mohou spolupracovat, aby byla ohroženým dětem poskytnuta včasná a efektivní pomoc.

„Důležité je nekritizovat dítě, ale bavit se o jeho potřebách a především mít dobrou znalost vlastní role i role ostatních. Věříme, že náš dnešní kulatý stůl nebude stolem posledním.“, uzavřela diskusi moderátorka setkání, case manažerka připravovaného projektu Markéta Tutterová.

Jak probíhá spolupráce škol, OSPOD a dalších aktérů? Co školy potřebují vědět a znát, aby co nejúčinněji pomohly ohroženým dětem? Kdy se vlastně můžeme a kdy musíme na OSPOD obrátit? V čem nám mohou pomoci další instituce?

Tyto a další otázky zaznívaly na setkání u „kulatého stolu“ dne 16. 9. 2021, který v zastupitelském sále radnice městské části Praha 7 zorganizoval ve spolupráci s dalšími odbory projekt MAP II Praha 7.

Cílem bylo především otevření tématu meziresortní spolupráce mezi zástupci škol, orgánu sociálně právní ochrany dětí a dalšími aktéry – institucemi, jejichž posláním je pomáhat znevýhodněným a ohroženým dětem, a také seznámení s připravovaným projektem, který bude mimo jiné pilotovat sociální práci ve školách Prahy 7.

„Cílem našeho projektu je pomoci školám zorientovat se ve spletité síti možností poskytnutí cílené podpory dětem a rodinám, které pomoc potřebují. Poskytnutí komplexní péče a nasměrování k vyřešení složité rodinné situace, ať už se jedná o nedostatek financí, neuspořádané vztahy v rodině, výchovné problémy či potíže s bydlením bývá základem pro zvládnutí situace, která se mnohdy školám vymyká z rukou, pokud řeší pouze její důsledek – špatný prospěch či chování dítěte.“, říká Hana Šišková, radní pro vzdělávání Městské části Praha 7.

Setkání, kterého se mimo jiných hostů zúčastnila Kristýna Jůzová Kotalová z Ministerstva práce a sociálních věcí, David Beňák z Agentury pro sociální začleňování či Lenka Průšová z Národního pedagogického institutu proběhlo formou řízené diskuze nad specifiky a dilematy, které řeší pracovníci škol a OSPOD při práci s ohroženými dětmi.

Téměř všechny školy se snaží problémové situace dětí ve spolupráci s rodinou dítěte komunikovat v rámci svých kompetencí, přicházejí však situace, kdy se bez pomoci zvenčí neobejdou.  V průběhu setkání se vytvořil otevřený prostor pro vzájemnou diskusi, kde si zástupci škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyjasnili, v jakých konkrétních případech a jakou formou mohou spolupracovat, aby byla ohroženým dětem poskytnuta včasná a efektivní pomoc.

„Důležité je nekritizovat dítě, ale bavit se o jeho potřebách a především mít dobrou znalost vlastní role i role ostatních. Věříme, že náš dnešní kulatý stůl nebude stolem posledním.“, uzavřela diskusi moderátorka setkání, case manažerka připravovaného projektu Markéta Tutterová.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.