Termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Městská část Praha 7 (Odbor školství a projektového řízení – OVPŘ, jako zástupce zřizovatele MŠ a ZŠ v území Prahy 7 ve spolupráci s Odborem sociálního začleňování) realizuje projekt, jehož cílem je usnadnit ukrajinským dětem zapojení do kolektivu žáků našich škol i dětí v místě bydliště, a to prostřednictvím volnočasových aktivit, především zájmových kroužků, které zároveň umožní rodičům i dětem pokračovat v úspěšné integraci do pro ně zcela nového prostředí.

Z dotazníkového šetření organizovaného OVPŘ, kterého se zúčastnilo 150 rodičů ukrajinských dětí/žáků, kteří k nám uprchli před krizí na Ukrajině během jara/léta 2022, a které proběhlo v létě tohoto roku, vyplynul největší zájem o realizaci sportovních aktivit pro děti (konkrétně fotbal – 93 dětí), dále pak o výtvarnou výchovu (kreslení – 64 dětí) a hru na hudební nástroj (celkem 30 dětí).

Také rodiče žáků a pedagogové škol v Praze 7 potvrzují, a to z téměř 40 %, důležitost široké nabídky společných mimoškolních aktivit dostupných dětem z Ukrajiny k usnadnění jejich úspěšné integrace.

Pořádat by se tedy do konce kalendářního roku mělo celkem 6 kroužků pro 90 dětí (hudební, výtvarný a 4 sportovní), složených z poloviny z českých a z poloviny z ukrajinských dětí.

Dále je pro děti/žáky místních škol a jejich rodiče, v rámci snahy o komunitní propojení, naplánováno retromuzikálové představení Vlak do nebe, filmové promítání ukrajinských filmů, které v minulosti získaly i ocenění na různých festivalech, a workshop na téma společné Vánoce, jehož součástí bude i ochutnávka tradičních pokrmů, taneční, hudební či jiná vystoupení připravená ukrajinskými i českými dětmi.

Těchto aktivit by se mělo účastnit cca 580 rodičů a dětí/žáků ve věku 6 – 15 let a současně i ukrajinské paní učitelky, které ve školách již pracují.

Smyslem a cílem našeho projektu je především snížit riziko izolace ukrajinských dětí, zvýšit jejich orientaci v novém prostředí, zlepšit vzájemné soužití, podat pomocnou ruku při jejich integraci a tím minimalizovat pocit vyloučení. Nezanedbatelným efektem projektu je i předpokládané zlepšení znalosti českého jazyka a jeho aktivního využívání v dětem přirozeném prostřední, vytváření pozitivních osobní vazeb, neformální výměna zkušeností a informací i vzájemná podpora a usnadnění začlenění se v rámci nového domova.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.