Kdo jsou žáci s OMJ

Jste rodičem dítěte, jehož mateřským jazykem není čeština?

Máte pocit, že se vaše dítě ve škole ztrácí?

Cítíte, že i po návratu do lavic je to pro dítě náročné?

Nebo je stále doma na distanční výuce a nezvládá učivo?

Můžete se obrátit na sociální pracovnici METY, která Vás nasměruje a pomůže s otázkami vzdělání.

Leták ke stažení

VIETNAMSKYleták ke stažení

Anh chị là phụ huynh của trẻ nói tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Séc?

Anh chị cảm thấy rằng con mình đang bị lạc lõng trong trường học?

Anh chị cảm thấy rằng ngay cả sau khi quay trở lại ghế nhà trường, thì con vẫn gặp khó khăn?

Hay con vẫn đang học trực tuyến ở nhà và không thể theo được chương trình học?

Anh chị có thể liên hệ với nhân viên xã hội META, họ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho anh chị về các vấn đề liên quan  đến giáo dục.

ANGLICKYleták ke stažení

Are you a parent of a child whose first language is not Czech?

Do you feel that your child is getting lost in school?

Do you think that even after coming back to the school desks, your child is still struggling?

Or is he or she still at home in distance learning and cannot keep up with school tasks?

You can contact the META´s social worker, who will guide you and help with education issues.

RUSKYleták ke stažení

Вы являетесь родителем ребенка с другим родным языком?

Вы думаете, что ваш ребенок теряется в школе?

У вас создается чувство, что для него тяжело возвращение за парту?

Или он все еще отрезан на дистанционном обучении и не успевает с уроками?

Вы можете обратиться к социальной работнице МЕТЫ, которая сможет Вам помочь с вопросами по образованию или сможет правильно Вас направить.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.