Pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ projekt Implementace KAP PRAHA opět, stejně jako na jaře upravil operativně vzdělávací kurz na ČTENÁŘSKÉ  A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI. Znovu tedy přichází s formátem ON – LINE, kdy se snaží vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova. Kurz je kromě podpory gramotností doplněn i o aktuální témata, kdy se lektoři snaží zaměřovat nejen na používání moderních technologií ve vzdělávání, ale sdílení příkladů dobré praxe, tvorby pracovních listů, nebo metod pro aktivace žáků v obecné rovině.

I nadále i_KAP pro pedagogy zajišťuje a nyní i průběžně aktualizuje ROZCESTNÍK VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ, různých WEBINÁŘŮ a dalších zajímavostí.

http://skoly.praha.eu/88561_ROZCESTNIK-inspirace-nejen-pro-pedagogy .

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.