Uzavření škol zastihlo tým MAP v plné práci. Naplánováno bylo několik seminářů pro rodiče a pedagogy, besedy s protagonistkami filmu V síti pro žáky druhého stupně všech škol v Praze 7, fokusní skupiny zaměřené na potřeby pedagogů různých předmětů, setkání pracovních skupin i zasedání Řídícího výboru, takže načasování vyhlášení nouzového stavu nás opravdu nepotěšilo.

Naše práce je založena z velké části na přímém kontaktu s našimi zapojenými školami a členy pracovních skupin, proto jsme začali přemýšlet, jak moc bychom měli v této situaci pedagogy do aktivit zapojovat. Po několika rozhovorech jsme zvolili spíše cestu „nenápadné podpory“ a to z toho důvodu, že pedagogové sami měli plné ruce práce s přeorientováním se na distanční výuku a proto jsme naše semináře a další akce neposouvali do on-line prostoru, ale pouze dál v čase. Snažili jsme se je podpořit alespoň sdílením užitečných informací na facebooku, a vybírat ze záplavy rad, tipů webinářů a nápadů ty, které byly, alespoň podle nás, relevantní a prakticky použitelné. Dle zpětné vazby od některých škol se nám to snad i dařilo.

Téměř všichni učitelé, se kterými jsme hovořili, nám potvrdili, že mají práce daleko více, než při běžné výuce. Snad není potřeba jejich situaci dlouze rozebírat, protože sami rodiče se jistě přesvědčili, jak náročná je někdy práce s jejich ratolestmi, a to měli za úkol přesvědčit o důležitosti domácí výuky jen ty svoje, nikoli celou třídu. Situace se vyvíjela, pedagogové se snažili ze všech sil, každá škola na to šla svým způsobem, který byl postupně upravován i na základě zpětné vazby od žáků a rodičů, a my moc obdivujeme trpělivost a vstřícnost a upřímnou snahu neztratit se svými žáky kontakt a věnovat se jim, často i na úkor svého volného času.

O zhodnocení práce škol za „časů korony“ jsme v rámci dotazníkového šetření požádali učitele žáky i rodiče a s výsledky průzkumu vás seznámíme na začátku nového školního roku. Velké díky všem.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.