zahajuje realizaci projektu POKROK – Posílení rodičovských kompetencí

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze.

Komplex na sebe navazujících aktivit reaguje na potřeby rodin jako celku, aktivizuje a motivuje rodiče i děti a mládež a posiluje stabilitu identifikovaných rodin.

Základní informace o projektu naleznete zde

Leták s informacemi a kontakty pro klienty zde

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.