ALENA KRNÁČOVÁ

E-mail: info@krnacovaporadenstvi.cz

Telefon: 777 726 090

Ve své praxi se zaměřuje na speciálně pedagogickou diagnostiku, která následně vede k cílené nápravě oslabených oblast, a to prostřednictvím doporučených praktických metod, materiálů a pomůcek, jak s dítětem s dyslexií, dysortografií nebo ADHD pracovat. Tak se posilňuje např. sluchová, zraková percepce, paměť, pozornost, pracovní návyky, a také další funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní, počítání. Důraz klade na zavedení a dodržování pravidel, které pomůžou lépe se zorientovat v povinnostech, ušetří čas a přinesou efektivitu. 

Telefonické, e-mailové a osobní konzultace. Návštěvy ve školce, práce s rodiči.