Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Řídící výbor MAP II schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP na svém 4. jednání dne 21. 1. 2021. Následně Rada městské části Praha 7 vzala dokument na vědomí (informace č. 0061/21-R). Aktualizovaný Strategický rámec MAP – správní obvod Praha 7 do roku 2023 včetně investičních priorit naleznete zde.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.