Náhradní termín bude stanoven dle aktuální situace.