Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1470 ze dne 13. 7. 2020 vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2021

Vyhlášené programy: 
Opatření č. 1:Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
Opatření č. 2:Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých
Opatření č. 3:Opatření na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou
Opatření č. 4:Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Opatření č. 5:Opatření prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou
Opatření č. 6:Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

Více informací zde

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.