DOVOLUJEME SI VEDENÍ ŠKOL A AKTIVNÍ UČITELE

POZVAT NA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
POD VEDENÍM MIROSLAVA SLOWIKA

      DIDAKTICKÝ INKUBÁTOR

      23. 2. 2023, 13.00-15.00 v Zastupitelském sále
       MČ Praha 7, U Průhonu 38

Představení konceptu a nabídka spolupráce na projektu Didaktického inkubátoru – metody, která může podpořit vytváření interdisciplinárních výchovně vzdělávacích předmětů a podpořit ve škole zavádění prvků Strategie 2030.

Navázáním spolupráce mezi Didaktickou dílnou FP TUL a Odborem vzdělávání a projektového řízení Městské části Praha 7 je se otevírá možnost výrazné modernizace škol v prostředí sdílení. Na prvním setkání budou zástupci škol seznámeni s možnostmi spolupráce s garantem Didaktické dílny i s charakterem vzájemné spolupráce mezi školami, která bude řízena centrálně. Projekt se bude orientovat na personální rozvoj inovativních pedagogických týmů (jednotek), mezi nimiž bude probíhat řízená směna dobrých učitelských nápadů. Školy v území mohou tak do konce desetiletí dosáhnout efektivní implementace Strategie 2030+, a to bez odchylky od platné školské legislativy.

Více zde:

https://didakticka-dilna.fp.tul.cz/

https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/textovy-editor-mezioborovy-dovednostni-predmet-vzeslyz-didaktickeho-inkubatoru-v-konkretnim-provozu-skoly-prvni-a-druha-faze-inkubace.a-8422.html

https://www.facebook.com/didakticka.dilna/

https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000029905/didakticky-inkubator-meni-styl-vyuky-zajem-projevilo-karvinske-gymnazium

Prosím, registrujte se na e-mailu: ruzickovar@praha7.cz

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.