21. 3. 2022 otevřela městská část Praha 7 první 4 adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny. Jednalo se o dvě skupiny pro děti od 3 do 6 let a dvě smíšené skupiny pro děti školního věku 6–15 let. Následně od 1. 4. bylo otevřeno dalších 5 skupin, a to při každé základní škole v  městské části. Nyní, na konci dubna, se chystá otevření dalších dvou předškolních a jedné školní skupiny.

Původní myšlenkou bylo především zajištění „hlídání“ dětí, abychom jejich rodičům, především maminkám, umožnili sehnat si práci. Od začátku jsme věděli, že chceme ve skupinách dětem poskytnout bezpečné prostředí, kde se budou moci zabavit a zároveň získat základy českého jazyka, aby v případě, že začnou plnit povinnou školní docházku v českých školách, nebyly jazykovou bariérou příliš handicapovány, ale dál jsme příliš neplánovali.

Školní skupiny se však poměrně záhy ukázaly být šancí, jak dětem poskytovat alespoň omezené vzdělávání a ne je pouze pohlídat. Především z iniciativy paní Viry, která na jedné z našich škol již několik let pracuje jako asistentka pedagoga, vznikl jakýsi „malý ukrajinský vzdělávací program“, který nastavila ve své skupině, a jenž se stal základem této minimetodiky.

Nyní můžeme tuto metodiku předložit jako návodný materiál všem paním učitelkám v adaptačních skupinách, které ji mohou využít jako inspiraci pro nastavení určité formy vzdělávání pro své svěřence. V závěru metodiky najdete užitečné odkazy na vzdělávací materiály a další přílohy.

Česká verze

Ukrajinská verze

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.