1) Oslovit Úřad práce, který tyto příspěvky poskytuje v rámci Žádosti o MOP – mimořádnou okamžitou pomoc (https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc). Je třeba popsat finanční a sociální situaci rodiny a integrační/vzdělávací/sociální dopady pobytu. ÚP má 30 dní na vyřízení, nicméně většinou postupuje rychleji.Důležité: Je třeba žádat ještě před zaplacením ŠVP! Ze školy je nutné doložit popis akce (nejlépe s razítkem), například informace o švp pro rodiče od třídního pedagoga.Jelikož se jedná o zásadní podporu ve věci sociálního kontaktu dítěte, Úřad práce této žádosti překvapivě často vyhoví. 
Pokud rodina není schopná si o příspěvek zažádat sama, může se obrátit pro pomoc na kolegy z Odboru sociálního začleňování (OSZ), 2. patro radnice, U Průhonu 38, pondělí a středa: 7.30 – 12.00, 13.00 – 18.00 (nebo út, čt a pá po předchozí domluvě). Stačí vyjet výtahem do 2. patra a rovnou klepat na dveře – kolegyně Kornélie Peterková, Tomáš Taich či kdokoliv další z OSZ.https://www.praha7.cz/radnice/organizacni-struktura/odbor-socialniho-zaclenovani/

2) Pokud Úřad práce žádost odmítne, může do procesu vstoupit MČ prostřednictvím Humanitního fondu (https://www.praha7.cz/temata/pomahame/fondy-solidarity/). Poradí na výše uvedeném Odboru sociálního začleňování (OSZ).
3) V případě, že se jedná o rodiče samoživitele/ku, je možné pro příspěvek kontaktovat také:- Klub svobodných matek sídlící na P7. Pokud odesláno vše v pořádku, vyřídí během pár dní.https://www.klubsvobodnychmatek.cz/zadost-o-prispevek-formular
– Nadaci Agrofert – vyřízení trvá až 90 dní, složitější žádost, motivovaná žadatelka, ideálně žádat o komplexnější podporu zahrnující také školu v přírodě.https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele
– Nadaci Women for women– podpora je možná pouze pro samoživitelky, které nadace zahrne do programu celoroční podpory, motivovaná žadatelka.https://bydlimtedyjsem.cz/prvni-rok/
Pro všechny tyto organizace je důležité nějaké doporučení či vyjádření od soc. pracovníka, případně vyjádření ze ZŠ atp. 

4) Na školu v přírodě přispívají v současné době také 2 zdravotní pojišťovny: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci (500 Kč), https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/ozdravny-pobyt-v-prirode (1.500 Kč)

5) Na některých školách existuje také možnost získat finanční podporu od rodičovského spolku při škole, příp. ze školního solidárního konta.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.