11. 3. 2020 byly z důvodu pandemie Covid-19 v České republice uzavřeny základní a střední školy. Učitelé, žáci a rodiče se dostali do zcela nové a nečekané situace, na kterou nikdo z nich nebyl připraven. Rodiče se ze dne na den stali vzdělavateli svých dětí, učitelé museli ihned začít hledat nové formy výuky a komunikace se žáky a jejich rodiči, aby bylo vzdělávání žáků zasaženo co nejméně. Městská část Praha 7 požádala realizační tým projektu MAP II o zadání a zpracování dotazníkového šetření, které mělo za úkol zjistit, jak probíhala ve školách výuka na dálku a jaký vliv měla na všechny zúčastněné aktéry. Výstupy z tohoto šetření budou použity pro nastavení možností podpory základních škol v Praze 7 v budoucnu a zároveň otevřou prostor pro diskusi všech aktérů vzdělávání o tom, jakou cestou by se vzdělávání žáků mělo dále vydat, aby odpovídalo požadavkům dnešní doby.

Byly vytvořeny on-line dotazníky pro rodiče, žáky a učitele, které byly prostřednictvím ředitelů škol a školních koordinátorů MAP distribuovány k cílovým skupinám. Dotazníky vyplnilo celkem 1561 respondentů, z toho 857 rodičů, 575 žáků a 129 učitelů.

Výstupy z dotazníkového šetření zveřejníme do konce srpna 2020.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz naleznete v každém e-mailu od nás.