Dospívají nám…

od
75 Tuto událost si zobrazilo 75 lidí.

přiblížení tématiky a problematiky sexuální výchovy v rodinném prostředí
a základní škole

Témata:

  • kdy začít mluvit s dětmi/mládeží o sexu
  • sexuální výchova, není pouze „mluvení o sexu“
  • úloha sexuální výchovy
  • koncepce výchovy ke zdravému životnímu stylu
  • vliv moderních technologií na sexualitu dětí           
  • zásady v komunikaci při předávání informací, postojů a vzorů v intimní oblasti
  • jaké formy a metody použít při podání informací z oblasti sexuality a vztahů
  • zdravotní prevence

  • Mgr. Alena Blažková, Lektorka výchovně vzdělávacích přednášek o dospívání, reprodukčním chování, zdravém životním stylu, poruchách příjmu potravy apod.

You must sign in to register for this event.

 

Datum a čas

20-02-2023 17:30 pro
21-02-2023 19:30

Sdílet s přáteli