ANDREA SCHMALZOVÁ

E-mail: spc@zslogopedicka.cz

Telefon: 771 121 413 (pátek cca 9-11 hodin)

Vedoucí SPC logopedického při ZŠ LOPES Praha 8

Telefonické a emailové konzultace v oblasti logopedických vad, vývojové dysfázie a pod. pro pedagogy

Lektorská činnost